Uslovi korišćenja


1. Pružalac usluga
Internet portal www.zlatnakarika.com  pruža korisnicima usluge besplatnog korišćenja društvene mreže koja okuplja putnike.


2. Besplatne usluge
www.zlatnakarika.com se obavezuje da od korisnika neće tražiti nikakvu nadoknadu za korišćenje sajta.


3. Zaštita informacija registrovanih članova
www.zlatnakarika.com se obavezuje da će sve poverljive informacije o registrovanim korisnicima čuvati samo za svoje potrebe i da neće ni na koji način eksploatisati informacije registrovanih korisnika. MUP republike Srbije može zatražiti i dobiti sve informacije o korisnicima sajta, uključujući sadržaj poruka, kontakt informacije i sve ostalo što bude zatraženo.


4. Uslovi registrovanja na sajtu
Za korišćenje usluga sajta www.zlatnakarika.com neophodna je besplatna registracija. Registrovan korisnik može kontaktirati bilo kog drugog registrovanog korisnika.
Svaki korisnik može imati ISKLJUČIVO jedan nalog. Administratora možete kontaktirati putem mail adrese zlatnakarika@gmail.com.


5. Odricanje od odgovornosti
www.zlatnakarika.com nije turistička agencija i nema nikakve veze sa organizovanjem putovanja. Svaki korisnik svojom slobodnom voljom, u samostalnoj režiji (organizaciji), može stupiti u kontakt i organizovati putovanje sa drugim korisnikom sajta. www.zlatnakarika.com nema nikakav uticaj na organizaciju putovanja korisnika. www.zlatnakarika.com nije odgovoran za sukobe ili nelagodnosti koje se eventualno dese korisnicima na putovanju.